Tiedote

Vaikka koronavirus on aiheuttanut monissa asiakassegmenteissä kysynnän laskua, ovat tuulivoima ja teollisuushydrauliikka pysyneet vakaina ja liikkuvan kaluston globaalit markkinat ovat kasvaneet nopeasti. HydraSpecman kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on 63,4 miljoonaa euroa, joka on neljä prosenttia vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Tämä on varsin tyydyttävä tulos tämän hetken globaalissa tilanteessa. 

HydraSpecma pyrkii optimoimaan tuotantokapasiteettia ja siten takaamaan yrityksen joustavuuden ja tuottavuuden kasvun sekä suurissa että pienissä tuotantoerissä. Lisäksi HydraSpecma pyrkii kehittämään sisäistä ja ulkoista logistiikkaa. Sisäisen optimoinnin tuloksena muun muassa käyttökate on kasvanut viime vuoden 4,4 miljoonasta nykyiseen 4,7 miljoonaan euroon, matalammasta aktiviteettitasosta huolimatta.

Ruotsissa HydraSpecma rakentaa parhaillaan uutta logistiikka- ja tuotantokeskusta Göteborgin alueelle. Uusien tilojen tarkoitus on optimoida nykyinen tuotanto ja lisätä kapasiteettia liikkuvan kaluston tulevaisuuden kasvulle. Uuden yksikön odotetaan valmistuvan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.  Tanskan Ishøjiin on rakenteilla HydraSpecman TechCenter -teknologiakeskus, jonka on tarkoitus tukea Sjellannin alueen jälkimarkkina-asiakkaita sekä toimia varastona HydraSpecman muulle toiminnalle. TechCenterin arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 lopussa. 

 Aktivisuustason odotetaan palautuvan Covid-19 -pandemiaa edeltävälle tasolle seuraavan puolen vuoden aikana. HydraSpecma odottaa myynnin pysyvän hyvänä tuulivoiman ja teollisuushydrauliikan liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa. Liikkuvan kaluston kysyntä ja myynti ovat kasvussa suurten kansainvälisten asiakkaiden osalta, joissa HydraSpecma on kasvattanut markkinaosuuttaan. Myös muiden asiakkaiden aktiivisuudessa on havaittavissa kasvua, mutta palautuminen normaalille tasolle kestää odotettavasti kauemmin.

 Liikkuvan kaluston lisääntyneestä kysynnästä johtuen HydraSpecma odottaa vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan noin 255 miljoonaan euroon, aiemmin ennuste­tun 241 miljoonan euron sijasta. Vastaavasti vuoden tuloksen odotetaan kasvavan 25-27 miljoonaan euroon kun aikaisempi ennuste oli 21-24 miljoonaa euroa.

Viimeaikaisen positiivisen kehityksen myötä HydraSpecma odottaa vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja käyttökatteen olevan vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaa paremmat. Odotuksissa on luonnollisesti otettu huomioon koronavirustilanteen mahdollinen kehittyminen suuntaan tai toiseen.

Segmenticons
Julkaistu: 5.11.2020 13.52.46

Anna määrä:

yksikköä
Lisää